Vaste grond krijgen door te heien

heien

Hei is niet echt mogelijk wanneer je gaat bouwen zonder fundering. Dit komt omdat de grond kan verzakken en/of verscheuren, hierdoor moet je gaan heien. Hiermee wordt bedoeld dat er heipalen in de grond worden aangebracht. De fundering wordt stevig, zodat er zonder problemen weer op de grond kan gebouwd worden. Door sondering, wordt er bepaald hoelang de heipalen moeten zijn. Deze palen worden in de grond gebracht tot een diepte waar de grond vast genoeg is. Op deze manier zijn de palen op die manier in staat om constructie te dragen.

Wat is het nut hiervan?

heien

Het gevolg van het heiproces is dat het een luid kloppend geluid maakt. Je hoort dit geluid best goed, dit wil je voorkomen. Heiwerken worden vermeden en heipalen worden als vervanging gebruikt. Hierdoor hoor je het geluid een stuk minder. Het idee van heien, is dat je de grond verstevigt. De grond is vaak zacht en als je hierop wilt bouwen, dan kan de grond verzakken of scheuren. Daarom heb je grond nodig wat stevig genoeg is om op te bouwen. Als je gaat heien en een fundering aanbrengt, dan krijg je een vaste grond.